www.grupadoradcza.com.pl

Skorzystaj
z Naszej oferty czytaj więcej

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Projekt "TWOJA SZANSA III edycja"

 

Nr umowy: RPWM.10.02.00-28-0032/18-00

Wartość projektu: 156 025,62 PLN

w tym środki europejskie: 132 621,77 PLN

w tym dotacja celowa: 15 602,56 PLN

w tym wkład własny: 7 801,29 PLN

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2020 roku aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u 10 osób / 7K / 3M [w tym 2 osób / 1K / 1M niepełnosprawnych] bezrobotnych / biernych zawodowo niezarejestrowanych w urzędzie pracy powyżej 30 roku życia z powiatu kętrzyńskiego oraz uzyskanie zatrudnienia przez minimum 42% uczestników projektu do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.


Udział w projekcie trwa 15 m-cy [01.01.2019r. - 31.03.2020r.].

Aby przystąpić do projektu trzeba spełniać łącznie warunki:

A] mieć ukończone 29 lat;

B] mieszkać na terenie powiatu kętrzyńskiego;

C] posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo i nie być zarejestrowanym w urzędzie pracy - [weryfikacja statusu następuje na podstawie złożonego oświadczenia];

D] posiadać maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne - [preferowane niższe wykształcenie, np.: podstawowe, gimnazjalne].


W przypadku chęci przystąpienia do projektu przez osobę z niepełnosprawnością poza spełnieniem powyższych warunków trzeba posiadaćaktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument określający stan zdrowia.


W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla wszystkich uczestników:

- grupowy warsztat psychologiczno - doradczy z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy - (40 godzin);

- poradnictwo zawodowe połączone z wypracowywaniem / uaktualnianiem IPD - (4 godziny na osobę);

- indywidualne szkolenia zawodowe dostosowane do umiejętności i predyspozycji uczestników oraz potrzeb lokalnego rynku pracy - (1 szkolenie trwające średnio 150 godzin dydaktycznych na 1 uczestnika projektu);

- 4 m-czne staże zawodowe;

- indywidualne pośrednictwo pracy - (2 godziny na osobę);

- 1 giełdę pracy na zakończenie projektu.


Przewidziano także wsparcie towarzyszące jak:

- zwrot kosztów dojazdu na każdą z form wsparcia;

- stypendia szkoleniowe;

- stypendia stażowe;

- wyżywienie - [całodniowy catering oraz obiad];

- zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi / dzieckiem;

- pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich i ubezpieczenie NNW.

 

Projekt "LEPSZY START II edycja"

 

Nr umowy: RPWM.10.02.00-28-0076/18-00

Wartość projektu: 156 025,62 PLN

w tym środki europejskie: 132 621,77 PLN

w tym dotacja celowa: 15 602,56 PLN

w tym wkład własny: 7 801,29 PLN

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2020 roku aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u 10 osób / 7K / 3M [w tym 2 osób / 1K / 1M niepełnosprawnych] bezrobotnych / biernych zawodowo niezarejestrowanych w urzędzie pracy powyżej 30 roku życia z powiatu węgorzewskiego oraz uzyskanie zatrudnienia przez minimum 42% uczestników projektu do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.


Udział w projekcie trwa 15 m-cy [01.01.2019r. - 31.03.2020r.].

Aby przystąpić do projektu trzeba spełniać łącznie warunki:

A] mieć ukończone 29 lat;

B] mieszkać na terenie powiatu węgorzewskiego;

C] posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo i nie być zarejestrowanym w urzędzie pracy - [weryfikacja statusu następuje na podstawie złożonego oświadczenia];

D] posiadać maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne - [preferowane niższe wykształcenie, np.: podstawowe, gimnazjalne].


W przypadku chęci przystąpienia do projektu przez osobę z niepełnosprawnością poza spełnieniem powyższych warunków trzeba posiadaćaktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument określający stan zdrowia.


W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla wszystkich uczestników:

- grupowy warsztat psychologiczno - doradczy z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy - (40 godzin);

- poradnictwo zawodowe połączone z wypracowywaniem / uaktualnianiem IPD - (4 godziny na osobę);

- indywidualne szkolenia zawodowe dostosowane do umiejętności i predyspozycji uczestników oraz potrzeb lokalnego rynku pracy - (1 szkolenie trwające średnio 150 godzin dydaktycznych na 1 uczestnika projektu);

- 4 m-czne staże zawodowe;

- indywidualne pośrednictwo pracy - (2 godziny na osobę);

- 1 giełdę pracy na zakończenie projektu.


Przewidziano także wsparcie towarzyszące jak:

- zwrot kosztów dojazdu na każdą z form wsparcia;

- stypendia szkoleniowe;- stypendia stażowe;

- wyżywienie - [całodniowy catering oraz obiad];

- zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi / dzieckiem;

- pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich i ubezpieczenie NNW.

 

Projekt "LEPSZY START III edycja"

 

Nr umowy: RPWM.10.02.00-28-0070/18-00

Wartość projektu: 156 025,62 PLN

w tym środki europejskie: 132 621,77 PLN

w tym dotacja celowa: 15 602,56 PLN

w tym wkład własny: 7 801,29 PLN

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2020 roku aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u 10 osób / 7K / 3M [w tym 2 osób / 1K / 1M niepełnosprawnych] bezrobotnych / biernych zawodowo niezarejestrowanych w urzędzie pracy powyżej 30 roku życia z powiatu giżyckiego oraz uzyskanie zatrudnienia przez minimum 42% uczestników projektu do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.

 

Udział w projekcie trwa 15 m-cy [01.01.2019r. - 31.03.2020r.].

Aby przystąpić do projektu trzeba spełniać łącznie warunki:

A] mieć ukończone 29 lat;

B] mieszkać na terenie powiatu giżyckiego;

C] posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo i nie być zarejestrowanym w urzędzie pracy - [weryfikacja statusu następuje na podstawie złożonego oświadczenia];

D] posiadać maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne - [preferowane niższe wykształcenie, np.: podstawowe, gimnazjalne].

 

W przypadku chęci przystąpienia do projektu przez osobę z niepełnosprawnością poza spełnieniem powyższych warunków trzeba posiadaćaktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument określający stan zdrowia.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla wszystkich uczestników:


- grupowy warsztat psychologiczno - doradczy z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy - (40 godzin);

- poradnictwo zawodowe połączone z wypracowywaniem / uaktualnianiem IPD - (4 godziny na osobę);

- indywidualne szkolenia zawodowe dostosowane do umiejętności i predyspozycji uczestników oraz potrzeb lokalnego rynku pracy - (1 szkolenie trwające średnio 150 godzin dydaktycznych na 1 uczestnika projektu);

- 4 m-czne staże zawodowe;

- indywidualne pośrednictwo pracy - (2 godziny na osobę);

- 1 giełdę pracy na zakończenie projektu.

Przewidziano także wsparcie towarzyszące jak:


- zwrot kosztów dojazdu na każdą z form wsparcia;

- stypendia szkoleniowe;

- stypendia stażowe;

- wyżywienie - [całodniowy catering oraz obiad];

- zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi / dzieckiem;

- pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich i ubezpieczenie NNW.