www.grupadoradcza.com.pl

Skorzystaj
z Naszej oferty czytaj więcej

kadra firmy, trenerzy, wykładowcy, współpracownicy

Waldemar Wojciechowski - dyrektor firmy, specjalista ds. rynku pracy oraz usług turystycznych regionu północno – wschodniej Polski. Doświadczony pracownik socjalny, wykładowca, pedagog oraz społecznik. Jako kierownik kętrzyńskiego młodzieżowego biura pracy przy OHP odpowiedzialny za opiekę nad młodzieżą trudną, wykluczoną społecznie oraz świadczenie im usług pośrednictwa pracy. Wieloletni prezes kętrzyńskiego koła przewodników PTTK. Czynny zawodowo i licencjonowany (identyfikator nr 179, licencja Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 179/S-IV/4412/00) przewodnik turystyczny po najcenniejszych historycznie, kulturowo, społecznie zabytkach regionu północno – wschodniej Polski (Warmia i Mazury, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, m. Olsztyn) oraz licencjonowany pilot wycieczek krajowych i zagranicznych. Twórca i koordynator programów oświatowych dedykowanych dla młodzieży w wieku 14 – 18 lat. Autor artykułów opisujących usługi turystyczne regionu do biuletynów samorządowych, a także opracowań o tematyce historycznej okresu II Wojny Światowej przygotowywanych dla prasy branżowej. Ukończone pedagogiczne wyższe studia zawodowe (specjalizacja – kultura i oświata dorosłych). W firmie Grupa Doradcza Wojciechowski & PARTNERZY odpowiedzialny za: a) podejmowanie strategicznych decyzji finansowych, organizacyjnych i merytorycznych, b) koordynowanie pracą zespołu oraz współpracę z personelem dydaktycznym, c) koordynowanie terminowej i merytorycznie poprawnej realizacji projektów szkoleniowych, d) współpracę z partnerami rynku pracy (PUP-y, MOPS-y, PCPR-y, GOPS-y, OHP-y), e) współpracę z lokalnymi mediami, f) organizację i promocję szkoleń wśród bezrobotnych oraz przedsiębiorców, g) świadczenie usług pośrednictwa pracy, h) świadczenie usług przewodnickich, i) świadczenie usług pilotażu wycieczek krajowych oraz zagranicznych, j) organizację eventów, konferencji, sympozjów oraz wyjazdów integracyjnych, k) prowadzenie odczytów, zajęć dydaktycznych z zakresu turystyki regionu.

 

Maciej Wojciechowski - specjalista ds. projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania i obsługi projektów unijnych (w tym finansujących samozatrudnienie oraz tworzenie firm z sektora MIŚ), opracowywania strategii rozwoju małych i średnich firm z terenu województwa warmińsko - mazurskiego, biznes planów oraz analiz i ekspertyz gospodarczo - ekonomicznych. Twórca i koordynator programów promujących partnerstwo pomiędzy firmami, organizacjami pracodawców, a jednostkami samorządu terytorialnego. Autor artykułów o tematyce funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w okresie programowania 2004 - 2006 i 2007 - 2013 przygotowywanych dla lokalnej prasy oraz biuletynów samorządowych. Magister Ekonomii i Zarządzania Biznesem (specjalizacja – analiza finansowa) , dyplom ukończenia studiów zawodowych w zakresie doradztwa podatkowego, dyplom ukończenia studiów zawodowych w zakresie ekonomii bankowości, finansów i rachunkowości. Absolwent rocznego Studium Podyplomowego Zarządzania Funduszami Unijnymi organizowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. Akredytowany przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju ekspert / asesor wydający oceny projektom składanym do Instytucji Pośredniczących (IP) w ramach perspektywy finansowej 2007 -2013. Członek Komisji Oceniających Projekty (KOP) przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie. W firmie Grupa Doradcza Wojciechowski & PARTNERZY odpowiedzialny za: a) współpracę z partnerami rynku pracy (PUP-y, MOPS-y, PCPR-y, GOPS-y, OHP-y), b) pozyskiwanie środków unijnych w ramach nowej perspektywy programowania 2014 – 2020, c) przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczania, kontroli i oceny efektywności firmowych projektów współfinansowanych z UE (wnioski o płatność, sprawozdawczość, PEFS, monitoring stopnia osiągniętych wskaźników, ewaluacja, rezultaty miękkie i twarde), d) organizację i promocję szkoleń wśród bezrobotnych oraz przedsiębiorców, e) diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na wojewódzkim rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych wśród BO i lokalnych firm, f) monitorowanie oraz prowadzenie analiz efektywności i skuteczności szkoleń, g) prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu finansów, budżetu domowego, ekonomii społecznej, wolontariatu oraz funduszy strukturalnych, h) procedury i nadzór merytoryczny wyboru oferentów w ramach przetargów PZP, zasady konkurencyjności, a także zapytań ofertowych.

 

Anna Wojciechowska - specjalistka ds. szkoleń, ekspertka z zakresu usług turystycznych oraz zarządzania hotelarstwem i gastronomią. Doświadczony manager hotelowy pracujący w działach marketingu i recepcji renomowanych hoteli regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Znawczyni branży z rozległymi kontaktami biznesowymi. Od ponad 5 lat aktywnie związana z branżą turystyczną, odpowiedzialna za tworzenie ofert szkoleniowych i okolicznościowych hoteli oraz wyszukiwanie i pozyskiwanie nowych partnerów handlowych. Wykładowczyni, trenerka podczas szkoleń zawodowych obejmujących swoim zakresem szeroko rozumiane usługi hotelarsko-gastronomiczne, m.in.: „Manager hotelowy”, „Pracownik służby piętra”, „Profesjonalny recepcjonista z językiem angielskim”, „Recepcjonista/-ka”, „Recepcjonista z elementami obsługi biura i marketingu hotelowego”, „Animator czasu wolnego w obiektach hotelarsko-gastronomicznych”. Twórczyni wielu programów eventowych na terenie Warmii i Mazur kierowanych do osób prywatnych jak też małych i średnich firm. Specjalistka w organizowaniu oraz koordynowaniu wyjazdów integracyjno-motywacyjnych. Absolwentka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku na kierunku Turystyka i Rekreacja, dyplom magistra Turystyki i rekreacji oraz dyplom ukończenia studiów zawodowych na kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalność - Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią. W firmie Grupa Doradcza Wojciechowski & PARTNERZY odpowiedzialna za: a) koordynowanie terminowej i merytorycznie poprawnej realizacji projektów szkoleniowych, b) współpracę z partnerami rynku usług turystycznych, c) organizację i promocję szkoleń z zakresu hotelarstwa i gastronomii wśród bezrobotnych oraz przedsiębiorców, d) organizację eventów, konferencji, sympozjów oraz wyjazdów integracyjno-motywacyjnych, e) prowadzenie odczytów, zajęć dydaktycznych z zakresu hotelarstwa i gastronomii.

 

Bogusława Iwona Saik - strona w budowie

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Ewa Bydelska - strona w budowie