www.grupadoradcza.com.pl

Skorzystaj
z Naszej oferty czytaj więcej

Porady / FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Co to jest szkolenie otwarte?

Szkolenie otwarte nie jest przygotowane dla zorganizowanej grupy pracowników danej firmy. Mogą się na nie zapisać osoby reprezentujące różne organizacje i firmy, pochodzące z różnych branż. Program szkolenia i case studies są dobrane tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania uczestników.


2. Co to jest szkolenie zamknięte?

Szkolenie zamknięte przygotowywane jest dla zorganizowanej grupy pracowników danej firmy. Jest ono ściśle dopasowane do potrzeb firmy. Jest to możliwe dzięki szczegółowej analizie przedszkoleniowej, która pozwala na sprecyzowanie potrzeb szkoleniowych danej organizacji/fimy.


3. Co obejmuje cena szkolenia?


Cena szkolenia obejmuje:

- analizę przedszkoleniową – sprecyzowanie potrzeb szkoleniowych klienta, rozmowy z przełożonym/działem kadr i uczestnikami szkolenia

- przygotowanie szkolenia i jego realizacja

- materiały szkoleniowe – skrypty, podręczniki, materiały multimedialne, case study, certyfikat/zaświadczenie

- ewaluacja szkolenia i raport poszkoleniowy

- konsultacje dla uczestników szkolenia (telefon, live chat, e-mail) przez okres 2 tygodni po sesji szkoleniowej


4. Gdzie odbywają się szkolenia?

Szkolenie może odbyć się w siedzibie klienta lub poza nią oraz w miejscu zaproponowanym/wskazanym przez zleceniodawcę. Współpracujemy z ośrodkami szkoleniowymi i hotelami zarówno w Olsztynie, Bartoszycach, Mrągowie, Rynie, Kętrzynie, jak i innych miastach Polski.


5. Ile osób liczy grupa szkoleniowa?

Aby szkolenie było efektywne grupa szkoleniowa powinna liczyć 10-15 osób. Wówczas realizacja ćwiczeń oraz case studies przynosi najlepsze rezultaty, a trener może nawiązać kontakt ze wszystkimi uczestnikami sesji szkoleniowej.


6. Czy dostępne są inne wersje językowe szkoleń?

TAK. Poza polską wersją językową możliwe jest zorganizowanie szkolenia w języku angielskim i niemieckim.


7. Jak długo trwa szkolenie?

Nasze szkolenia w zależności od tematu obejmują 1, 2 lub 3 dni szkoleniowe. Dzień szkoleniowy obejmuje 8 godzin zajęć.


8. Czy w przypadku szkoleń z użyciem komputerów, sprzętu multimedialnego - zapewniacie sprzęt?

TAK. Jeśli zleceniodawca nie dysponuje multimedialnym zapleczem dydaktycznym /komputery, laptopy, rzutnik, itp./ oraz uczestnicy szkolenia również nie dysponują swoimi komputerami, zapewniamy taki sprzęt.


9. Do kiedy należy zapisywać się na szkolenie?

Aż zamkniemy listę osób (max. 15 osób), kolor czerwony na naszej liście szkoleń oznacza, że liczba miejsc zbliża się do wyczerpania. Istnieją możliwości dopisania się do szkolenia, ale w wyjątkowych sytuacjach, rozpatrywanych indywidualnie.


10. W jakich godzinach organizowane jest szkolenie?

9:00/10:00 – 17:00/18:00


11. Co w przypadku odwołania szkolenia?

Szkolenia otwarte nie są przeważnie odwoływane. Jeżeli szkolenie zostaje wprowadzone do kalendarza, oznacza, że się odbędzie. Oczywiście zdarzają się sytuacje wyjątkowe i zdarzenia losowe. W takiej sytuacji oczywiście gwarantujemy zwrot wpłaconej kwoty lub uczestnictwo w danym szkoleniu w innym terminie z dodatkowym 10% upustem.


12. Jak wygląda sprawa rabatów, w przypadku zapisania większej grupy z jednej organizacji?

Co piąta osoba z tej samej organizacji zgłoszona na szkolenie otrzymuje 20% rabatu przy czym rabaty się nie sumują (tzn dziesiąta osoba z organizacji nie dostaje 40% rabatu tylko nadal 20%). Dla większej grupy osób z tego samego przedsiębiorstwa zgłaszanych na szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem, gdyż takie przypadki rozpatrujemy indywidualnie i jesteśmy otwarci na negocjacje.


13. Czy jest przeprowadzony jakiś test/egzamin po szkoleniu, dla sprawdzenia uzyskanych wiadomości?

Wszystko zależy od tematyki i zakresu szkolenia oraz od indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez zleceniodawcę danego szkolenia /w przypadku szkoleń zamkniętych dedykowanych dla konkretnych firm/.


14. Jakie kwalifikacje posiadają wasi trenerzy?

Nasi trenerzy, wykładowcy i konsultanci to praktycy, osoby z dużym doświadczeniem i dorobkiem zawodowym/naukowym potwierdzonym przez odpowiednie certyfikaty, zaświadczenia oraz dyplomy uczelni wyższych. Więcej o trenerach w zakładce NASZ ZESPÓŁ.


15. Jak dokonać płatności za szkolenie?

Najprościej płatność dokonać przez Internet z wykorzystaniem maila zwrotnego, w którym będzie potwierdzenie państwa udziału w danym szkoleniu oraz numer rachunku bankowego naszej instytucji szkoleniowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi zamknięcia transakcji. Innym sposobem jest dokonanie przelewu odpowiedniej kwoty na podane na rachunku konto. Rachunek jest wystawiany i przesyłany mailem, a następnie listownie /list polecony/ do uczestnika szkolenia lub firmy zlecającej dane szkolenie. Termin zapłaty to 7 dni od daty wystawienia rachunku.


16. Czym różni się szkolenie weekendowe do normalnego trwającego np. 2 lub 3 dni?

Szkolenie weekendowe zostało opracowane na podstawie szkolenia 3-dniowego. Ponieważ grupy szkoleniowe są kameralne (z doświadczenia wiemy że nie przekraczają zazwyczaj 6 osób) pozwala to na intensywną pracę uczestników sprawiając, że mogą oni w szybszym tempie przyswajać wiedzę. Szkolenie weekendowe zawiera ten sam zakres co szkolenie 3-dniowe, z tym, że ilość scenariuszy zostaje ograniczona do minimum. Szkolenie to zostało stworzone z myślą raczej o osobach samofinansujących swoje szkolenia.


17. Jak się zapisać na szkolenie?

Najprostszym sposobem zapisu na szkolenie otwarte jest skorzystanie z naszej strony internetowej. Z zakładki „oferta/szkolenia” trzeba wybrać sobie szkolenie, które nas interesuję, następnie pobrać formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce „pobierz/pliki”, wypełnić wszystkie obowiązkowe pola w pobranym formularzu (w szczególności: dane firmy, zajmowane stanowisko, tytuł szkolenia, imię i nazwisko, adres email, kontaktowy numer telefonu, etc) i przesłać go faksem lub mailem na wskazany adres poczty elektronicznej lub numer faksu. Uczestnik może też zadzwonić do naszego biura, gdzie może skorzystać z pomocy naszych konsultantów. Następnie Uczestnik otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia na szkolenie wraz z informacją dotyczącą warunków płatności, a następnie w ciągu maksymalnie 3 dni od daty rejestracji informator dotyczący miejsca szkolenia, mapkę dojazdu i plan szkolenia.


18. Czy ceny szkoleń są cenami brutto?

Ceny szkoleń zgodnie z obowiązującym prawem są zwolnione z podatku VAT, a zatem do podanych cen nie jest doliczona żadna dodatkowa opłata.


19. Jaki jest zasięg świadczonych przez was usług?

Nasze usługi proponujemy klientom z całej Polski, niezależnie od siedziby firmy czy miejsca zamieszkania.


20. W jaki sposób można się z wami kontaktować?

Wykorzystujemy wszelkie środki komunikacji, takie jak telefon, faks, e-mail, tradycyjną pocztę, a także – jeśli jest taka wola z Państwa strony – spotkanie osobiste. Rozumiemy, że nawet w dobie internetu i powszechnego dostępu do telefonu osobisty kontakt jest bardzo ważny. Oczywiście jesteśmy gotowi przyjechać i skonsultować wszystko na miejscu w Państwa firmie.


21. W jaki sposób mogę zlecić wam napisanie, na przykład biznes planu czy wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych?

Na początek prosimy o telefon, faks bądź e-mail z krótkim opisem co ma być przedmiotem Państwa biznes planu czy wniosku aplikacyjnego. Na zapytanie odpowiemy niezwłocznie, przedstawiając także konkretną ofertę cenową. Po jej zaakceptowaniu zaczynamy realizację zlecenia. Preferujemy indywidualne podejście do każdego naszego klienta, stąd sposób dalszej współpracy jest ustalany indywidualnie. Naszym priorytetem jest dostosowanie się do Państwa zróżnicowanych potrzeb.


22. W jakim terminie przygotujecie dla mnie/mojej firmy biznes plan czy wniosek aplikacyjny?

Jeśli nasza współpraca będzie układała się sprawnie nawet do 2 tygodni. Istnieje możliwość skrócenia tego czasu /dotyczy głównie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych, gdzie często termin realizacji i aplikowania narzucony jest odgórnie przez instytucje ogłaszające konkursy o granty finansowe/ – wszystko zależy od konkretnej sytuacji klienta.


23. Czy mogę zaufać waszej firmie, że powierzane przeze mnie informacje w tym finansowe/gospodarcze nie zostaną wykorzystane przez kogoś innego?

Absolutnie tak, działamy zgodnie z zasadami etyki w biznesie i żadne poufne informacje nie wydostają się na zewnątrz bez Państwa zgody. Jesteśmy laureatami programu „RZETELNA FIRMA” i posiadamy certyfikaty KRD BIG S.A.


24. Czy sporządzony przez was biznes plan da mi gwarancję, że na przykład uzyskam kredyt bankowy, a wniosek aplikacyjny, że uzyskam środki finansowe z funduszy strukturalnych?

Niestety nie, pewności takiej nie sposób zagwarantować. Uzyskanie kredytu często jest uzależnione od czynników, na które nie mamy wpływu, jak np. sytuacja finansowa kredytobiorcy, a uzyskanie środków finansowych z programów operacyjnych zależy od zajmowanej pozycji na liście rankingowej. Lecz w zakresie, w jakim świadczymy usługi dokładamy wszelkiej staranności, aby wszelkie Państwa działania zakończyły się ostatecznym sukcesem. Wówczas jest to także nasz sukces.


25. Nie posiadam firmy, czy też mogę skorzystać z waszych usług?

Oczywiście, że TAK. Nie robimy rozróżnienia na osoby prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej. Zapraszamy do współpracy/na szkolenia także osoby młode, studentów, osoby bezrobotne, wszystkich, którzy chcą nabyć lub uzupełnić kwalifikacje kluczowe, deficytowe, poszukiwane na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, a także osoby, które chcą pozyskać środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.


26. Cena już kilkaset złotych za biznes plan opracowany przez waszą firmę może sugerować coś podejrzanego, na przykład, że wasze biznes plany są mało profesjonalne?

Ceny takie dotyczą zazwyczaj małych projektów inwestycyjnych, niezbędnych np. do pozyskania środków finansowych z powiatowych urzędów pracy czy z funduszy unijnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Oferując takie ceny chcemy obalić nieprawdziwy mit, że nie da się połączyć wysokiej jakości świadczonych usług doradczych z naprawdę niską ceną. W przeciwieństwie do naszych konkurentów sporządzających np. biznes plany czy wnioski aplikacyjne o środki finansowe z UE, u których ceny zaczynają się od kilku, a nawet kilkunastu tysięcy, niejako z tytułu „premii za jakość”, my mówimy: zrobimy to lepiej traktując każdego klienta indywidualnie i po partnersku co ważne na każdym etapie realizacji zlecenia nasz partner biznesowy będzie informowany o wszystkim oraz zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę by w przyszłości mógł sam sporządzać kolejne biznes plany czy wnioski aplikacyjne, które umożliwią mu dalszy rozwój.