www.grupadoradcza.com.pl

Skorzystaj
z Naszej oferty czytaj więcej

KLIENCI O NASZYCH SZKOLENIACH, KURSACH I USŁUGACH

Fundacja STABILO z Torunia

 

 

"[...] Zlecone zadania zostały przeprowadzone prawidłowo pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Profesjonalizm, wiedza i kultura osobista Pana Waldemara Wojciechowskiego odpowiedzialnego za opiekę merytoryczną, logistyczną i pilotażową podczas wizyty studyjnej oraz jego zaangażowanie zasługują na najwyższą ocenę. Zostały dotrzymane wszelkie ustalenia i warunki umowy. Polecamy Pana Waldemara Wojciechowskiego właściciela firmy Grupa Doradcza Wojciechowski & Partnerzy, Consulting - Doradztwo - Szkolenia, jako odpowiedzialnego, profesjonalnie przygotowanego organizatora wizyt studyjnych, wycieczek turystycznych oraz iwentów plenerowych."

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach

 

 

"[...] Zlecone zadania zostały przeprowadzone prawidłowo pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Zajęcia warsztatowe wyróżniała praktyczna i dynamiczna forma prowadzenia z zastosowaniem zarówno technik edukacji klasycznej jak i technik multimedialnych, a materiały szkoleniowe, profesjonalizm, wiedza i kultura osobista trenerów prowadzących poszczególne bloki tematyczne oraz ich zaangażowanie warsztatowe zasługują na najwyższą ocenę. Zostały dotrzymane wszelkie uzgodnienia i warunki umowy. Polecamy Grupę Doradczą Wojciechowski & Partnerzy, Consulting - Doradztwo - Szkolenia instytucjom publicznym / komercyjnym jako odpowiedzialnego, profesjonalnie przygotowanego organizatora szkoleń w danym zakresie tematycznym."

 

 

 

 

Kętrzyńskie Towarzystwo "AMAZONKI"

 

 

"[...] Polecamy Grupę Doradczą Wojciechowski & Partnerzy, Consulting - Doradztwo - Szkolenia, Waldemara Wojciechowskigo jako odpowiedzialnego, profesjonalnie przygotowanego organizatora wizyt studyjnych, wycieczek turystycznych oraz iwentów plenerów. [...] Profesjonalizm, wiedza i kultura osobista Pana Waldemara Wojciechowskiego odpowiedzialnego za zorganizowanie wizyty studyjnej i jego późniejsza opieka merytoryczna, logistyczna oraz pilotażowa nad grupą studyjną zasługują na najwyższą ocenę."

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach

 

 

"[...] szkolenia zostały zorganizowane i przeprowadzone profesjonalnie, a ich realizacja przebiegła bez zastrzeżeń ze strony zlecającego realizację usługi. Usługi szkoleniowe były realizowane przez wykwalifikowanych i kompetentnych specjalistów. [...] Wykładowcy cechowali się bardzo wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i praktycznej. Dzięki dobrej współpracy oraz koordynacji zadań udało się osiągnąć zakładane rezulataty projektu. Z całą odpowiedzialnością mogę zarekomendować instytucje szkoleniową firmy Consulting Doradztwo Szkolenia Waldemar Wojciechowski jako profesjonalistów na rynku usług szkoleniowych."

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie

 

 

"[...] Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie. Trener w interesujący i rzetelny sposób przedstawił zagadnienia związane z realizowanym tematem, odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania, a konkretne odpowiedzi świadczyły o dużej wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu. Materiały dydaktyczne zostały opracowane w sposób czytelny i zrozumiały, z dużą starannością merytoryczną ja i estetyką zewnętrzną, co ułatwiło pogłębienie wiedzy przez uczestników szkolenia. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Sposób prowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień w pełni zostały dostosowane do potrzeb uczestników. Wysoką ocenę merytoryczną szkolenia potwierdziły ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczestników. [...] Doświadczenie w organizacji szkoleń, a także solidność i profesjonalizm przy ich realizacji utwierdzają nas w przekonaniu, iż Grupa Doradcza Wojciechowski & Partnerzy jest godna polecenia wykonania usług szkoleniowych."

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach

 

 

"[...] szkolenia składały się z części praktycznej oraz teoretycznej i były profesjonalnie zorganizowane i przeprowadzone, a ich realizacja przebiegła bez zastrzeżeń ze strony zlecającego realizację usługi. Usługi szkoleniowe były realizowane przez wykwalifikowanych i kompetentnych specjalistów. Spotkały się z pozytywnym odbiorem uczestników projektu oraz zostały przez nich wysoko ocenione. Wykładowcy i instruktorzy cechowali się bardzo wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i praktycznej. Dzięki dobrej współpracy oraz koordynacji zadań udało się osiągnąć zakładane rezultaty projektu. Z całą odpowiedzialnością mogę zarekomendować instytucje szkoleniową firmę Consulting Doradztwo Szkolenia Waldemar Wojciechowski jako profesjonalistów na rynku usług szkoleniowych."

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie

 

 

"[...] Warsztaty zostały przeprowadzone profesjonalnie. Zagadnienia zostały przekazane w sposób rzetelny i profesjonalny. Materiały dydaktyczne zostały opracowane w sposób czytelny i zrozumiały. Warsztaty spełniły nasze oczekiwania. [...] Proces związany z organizacją i przebiegiem warsztatów przeprowadzony został zgodnie z warunkami zawartej umowy. Doświadczenie, solidność i profesjonalizm w organizacji szkoleń i warsztatów, utwierdzają nas w przekonaniu, iż Grupa Doradcza Wojciechowski & Partnerzy jest godna polecenia wykonywania usług szkoleniowych."

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

 

 

"[...] Kurs został przeprowadzony na wysokim poziomie, zgodnie z harmonogramem zajęć i zawartą umową. Grupa Doradcza Wojciechowski & Partnerzy Consulting - Doradztwo - Szkolenia jest wiarygodną jednostką szkolącą, która potrafi przeprowadzić kurs w sposób świadczący o fachowości i głębokiej znajomości zagadnień."

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach

 

 

"[...] firma wywiązała się profesjonalnie z realizacji zamówienia w zakresie kursu zawodowego. Program kursu został dostosowany do potrzeb uczestniczki, a materiały szkoleniowe, profesjonalizm osób prowadzących sesje szkoleniowe (teoretyczne oraz praktyczne) oraz ich zaangażowanie zasługują na wysoką ocenę. [...] Usługi szkoleniowe realizowane przez Grupę Doradczą Wojciechowski & PARTNERZY, Consulting – Doradztwo – Szkolenia spełniają najwyższe standardy obowiązujące na nowoczesnym rynku szkoleniowym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach rekomenduje Grupę Doradczą Wojciechowski & PARTNERZY jako profesjonalnego organizatora szkoleń."